Opis użytkowania i instalacji R3ATxMOD

Rejestratory mogą występować w następujacych wersjach: R3ATMOD, R3ATBMOD, R3ATMMOD.
Każdy z tych rejestratorów wyposażony jest w interfejs szeregowy za pomocą którego można podłączyć modem lub komputer.
Modem powinien typu zewnetrznego z portem szeregowym. Poniżej przykładowo podano typy dostępne dzisiaj na rynku z którymi sprawdzono działanie. Użyte nazwy zostały podane tylko w celu identyfikacji produktu:
USR Sportster x2 56K zewn. V92
Pentagram Dark 56X external
Asmax Mustang 56K

Instalacja rejestratora przy centrali

Pierwsza metoda: zainstalowanie okablowania i ustawianie R3AT z lokalnie podłączonego komputera jest najprostsza. Idealnie byłoby również po tym etapie do rejestratora dołączyć modem i po linii wewnetrznej wywołać połączenie modemowe. Gdy wszystko działa, przenosimy się do odległego komputera, instalujemy TELE32, dokonujemy odczytu ustawień przez modem i ustawiamy parametry rozliczania.
Druga metoda polega na instalacji sprzętu przy centrali i dokonaniu ustawień zdalnie z odległego komputera. W tym wypadku należy dokładnie sprawdzić współdziałanie R3AT z modemem i dokonać ewentualnych zmian w wierszu inicjującym modem.

W obu wypadkach należy rejestrator podłączyć do centrali wg Instrukcji instalacji R3AT.

Podłączenie do modemu lub komputera

Do modemu przyłaczamy się kablem KMD (zamiast kabla KPC który jest dodawany do wersji R3AT). Poniżej przedstawiono schemat kabla KMD:
Wtyk RJ45 (do bufora)
Wtyk D-SUB9 (do komputera)
styk nr 1
styk nr 7
styk nr 2
styk nr 8
styk nr 3
styk nr 4
styk nr 4
styk nr 5
styk nr 5
styk nr 6
styk nr 6
styk nr 2
styk nr 7
styk nr 3
styk nr 8
styk nr 1

Styk 9 D-SUB9 pozostaje nie podłączony.

Widok wtyku RJ45 z zaznaczoną numeracją styków.
W opakowaniu z modelami R3ATMOD, R3ATBMOD, R3ATMMOD dołączony jest kabel o długości ok 1,5m do podłączenia do modemu. Kabel z jednej strony zakończony jest wtykiem RJ45 (o ośmiu stykach) który wkładamy do bufora R3, z drugiej strony posiada wtyczkę D-SUB9 do podłączenia modemu lub komputera. Na tylnej ściance komputera należy odszukać gniazdo portu szeregowego (najczęściej oznaczone symbolem IOIO). W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę sprawdzić w instrukcji komputera lub porozumieć się z jego dostawcą. W wypadku gniazda D-SUB25 należy kierować się poniższymi informacjami

Przejściówka D-SUB9 na D-SUB25.Wtyk D-SUB9
Wtyk D-SUB25
styk nr 1
styk nr 8
styk nr 2
styk nr 3
styk nr 3
styk nr 2
styk nr 4
styk nr 20
styk nr 5
styk nr 7
styk nr 6
styk nr 6
styk nr 7
styk nr 4
styk nr 8
styk nr 5


W sklepach z akcesoriami komputerowymi mozna nabyć przejściówke do portów szeregowych D-SUB9 na 25. Należy tylko zwrócić uwagę na właściwe "strony" gniazdek. Od strony kabla KMD musi być gniazdo D-SUB9 (żeńskie) od strony PC wtyk D-SUB25 (męski).

Ustawienia R3AT charakterystyczne dla współpracy z modemem

Należy Wejść w tryb instalatora. następnie wejść w ustawianie R3.

1. Wybrać rodzaj połączenia: modem

2. Wyszukać  modem. oczywiście modem musi być uprzednio zainstalowany.

3. Znależienie modemu zostanie potwierdzone zmianą symboli na ekranie.
na
4. Kliknięcie na symbol modemu podłączonego do komputera powoduje wejście w Tryb ustawiania modemu komputera.

Tryb ustawiania modemu komputera


Powyższy zrzut ekranu przedstawia proponowane ustawienia dla modemów.

Uruchomienie programowania lub odczytu powoduje przesłanie do modemu z komputera specjalnych rozkazów:
- zerowania modemu,
- zainicjowanie modemu, wprowadzenie w pożądany tryb pracy,
- uruchomienie automatycznego odbierania wywołań, ATS0=1 po pierwszym dzwonku,
- sposób wybierania numeru, ATDT - wybieranie DTMF (tonowe).
Wszystkie rozkazy dla modemu podane są przy pomocy zestawu rozkazów który opisany jest w instukcji dołączanej do modemu. Skrótowy opis można znaleźć w Co należy wiedzieć o modemach.

Podobnie jak wyżej.Tu należy podać numer modemu podłączonego do rejestratora. Gdy potrzebna jest pauza, należy podać znak, który wymieniony jest w instrukcji modemu.

Hasło "1234" jest ustawione fabrycznie. Zmianę hasła mozna dokonać dopiero po połączeniu!

Ponieważ odczyt danych o rozmowach może dość długo trwać, korzystnym rozwiązaniem może być spowodowanie oddzwonienia modemu dołączonego do rejestratora. W ten sposób koszt połączenia zostanie przerzucony na klienta. Numer do oddzwonienia należy podać z ewentualnym prefiksem "wyjścia na miasto" (gdy jest centrala abonencka), a gdy potrzebna jest pauza, należy podać znak, który wymieniony jest w instrukcji modemu.

Rejestrator moze również być inicjatorem odczytów. Należy ustawić interwał czasowy pomiędzy kolejnymi odczytami.

Ograniczenie czasu połączenia ma za zadanie wyeliminowanie sytuacji "zawieszania" się modemu. Po tym okresie modem zostanie wyzerowany i ponownie jest gotowy do pracy.
Po wykonaniu ustawień zapisujemy je ikoną . Można podjąć próbę połączenia klikając na . W razie niepowodzenia należy sprawdzić ustawienia modemów. Aby zdiagnozować przyczynę kłopotów polecam poniższy rozdział.

Co należy wiedzieć o modemach

Modem jest skomplikowanym urządzeniem, jego sposób pracy ustalany jest przy pomocy specjalnych komend zwanych w skrócie AT.
Każdy model modemu posiada własny zbiór komend, różniący się od komend innych modeli. Zazwyczaj są one opisane w załączonej do modemu instrukcji.
 Każdy rozkaz złożony z jednej linii rozpoczyna się od liter AT. W jednej linii można umieścić jeden lub wiecej rozkazów.
Po uzyskaniu połączenia z modemem a komputerem (chodzi o połączenie: gniazdo portu szeregowego komputera - gniazdo portu szeregowego modemu), modem resetujemy rozkazem "ATZ". Następnie należy go zainicjować w taki sposób aby uzyskać pożądany sposób pracy modemu. Fabryczny wiersz inicjujący ma postać: dla modemu podłączonego dla komputera i  dla modemu podłączonego do rejestratora.
AT
komenda
&F
ładuje do modemu fabrycznie zaprogramowaną konfigurację "generic"
&C1
steruje sygnałem Carrier Detect (CD), wartość 1 ustawia aktywność w zależności od wykrycia zdalnej nośnej
&D3
steruje sygnałem Data Terminal Ready (DTR), wartość 3 powoduje przy nieaktywnym DTR reset modemu. (Wyłączony program Tele32 unieruchamia modem)
&D2
Przy wartości 2: brak reakcji na sygnał DTR