Instrukcja instalacji R3AT

1. Instalacja okablowania.


Urządzenie posiada gniazda na dwóch bocznych ścianach:

       pierwsza z bocznych ścian
 
druga z bocznych

ścian

podłączanie rozszerzeń podłączenie do SMDR centrali zasilanie bufora R3lub
i

 kliknij na złącze aby zobaczyć opis

Gniazdo RJ45 - RS232 lub RS485 do komputera
Do tego gniazda podłączamy komputer za pomocą kabla KPC

Gniazdo USB-B do komputera.
Do tego gniazda podłączamy komputer za pomocą kabla USB A-B
Załączone są kable do podłączenia SMDR z centrali abonenckiej i połączeniowy do komputera. Kable do podłączenia rozszerzeń są w opakowaniach rozszerzeń.

Zasilanie
Zasilacz niestabilizowany (wtyczkowy) 12V 300mA wydajności prądowej lub zasilanie z akumulatora 12V
SMDR w centrali
Port SMDR w centrali, szeregowy lub Ethernet. Port SMDR bufora jest optoizolowany.
Rozszerzenia
Produkcji ZETKOM: R3-, R3O, R3NR, R3NRISDN
podłączenie komputera
Poprzez porty szeregowe: RS232 (do 15m) w załączeniu kabel o długości 1,5m dla modelu R3AT, R3ATB, R3ATM,
USB w załaczeniu kabel 1,8m (nie zalecamy większych odległości R3ATUSB - komputer) dla modelu R3ATUSB, R3ATBUSB itd.
RS485 do odległości komputer - bufor do 2km. Kabel nie jest dołączany. Gniazdo interfejsu RJ45. Dla modelu R3AT485, R3ATB485
Poprzez modem: należy użyć modelu R3ATMOD, R3ATBMOD, R3ATMMOD i standartowego modemu zewnętrznego (konieczne użycie modemu  pracującego samodzielnie) lista przetestowanych.
Poprzez sieć: dodatkowo należy użyć urządzenie R3IP, lub gdy bufor dołączony jest do komputera włączonego w sieć, dodatkowych licencji na oprogramowanie TELE32: R3 TELE32.  Instrukcja instalacji R3IPv3.

Co zrobić gdy:

W komputerze gniazdo portu szeregowego (RS232) jest 25 stykowe
1. Zastosować przejściówkę 9/25. 2. Wykonać przejściówkę.
Komputer jest oddalony i kabel jest za krótki.
1. Zastosować R3AT z RS485. 2. Dodać dodatkowy moduł R3+485. Gdy odległość nie jest duża - wykonać przedłuzacz. (do 15m dla RS232, dłuższych przedłużaczy nie aprobujemy).
Port SMDR jest wyposażony w inne gniazdo niż w dołączonym kablu.
1. W przypadku gniazda D-SUB9: zastosować przejściówkę 9/25. 2. Wykonać przejściówkę.

2. Podłączenie do komputera. 

Kabel do komputera KPC.


Schemat kabla KPC (do komputera) dołączanego do modeli R3AT, R3ATB, R3ATM :
Wtyk RJ45 (do bufora)
Wtyk D-SUB9 (do komputera)
styk nr 4
styk nr 5
styk nr 6
styk nr 3
styk nr 7
styk nr 2
schemat kabla KPC

Widok wtyku RJ45 z zaznaczoną numeracją styków.
Na zdjęciu widać przewód podłączony do styku 5 wtyku RJ45, nie ma on żadnego znaczenia i dlatego nie umieszczono go na powyższym schemacie.

Przejściówka D-SUB9 na D-SUB25.

W kablu wykorzystano trzy przewody: RxD, TxD i masę. Poniżej podano schemat przejsciówki dla kabla KPC.
przejściówka d-sub9 na d-sub25
Wtyk D-SUB9
Wtyk D-SUB25
styk nr 2
styk nr 3
styk nr 3
styk nr 2
styk nr 5
styk nr 7

W sklepach z akcesoriami komputerowymi mozna nabyć przejściówke do portów szeregowych D-SUB9 na 25. Należy tylko zwrócić uwagę na właściwe "strony" gniazdek. Od strony kabla KPC musi być wtyk D-SUB9 (męski) od strony PC gniazdo D-SUB25 (żeńskie).

Przedłużacz kabla KPC (do komputera).

Gdy potrzebny jest dłuższy kabel pomiędzy komputerem a buforem, polecamy wykonanie przedłużacza. Przedłużacz umożliwia podłączenie komputera na krótkim oryginalnym kablu, gdy długie połączenie sprawia kłopoty. Również nie należy przesadzać z długością przedłuzacza. 15m jest odległością przewidzianą przez normy. Lecz w wypadku otoczenia o szczególnie dużym poziomie zakłóceń (a takie może wprowadzać np. oprawa oswietleniowa ze świetlówką, maszyny i urządzenia przemysłowe, nadajniki wszelkiego rodzaju: CB, bramki GSM itp.) nawet ta odległość może być za duża. Zawsze o wiele lepszym (niezawodniejszym) rozwiązaniem jest zastosowanie modelu R3AT485 (R3ATM485, R3ATB485) lub dodanie do modelu standartowego urządzenia R3+485. Interfejs RS485 jest bardzo odporny na zakłócenia i duzym zasięgu dochodzącym do 2 km na parze skręconej.
Wtyk D-SUB9 (męski)
do gniazda kabla KPC
(oryginalnego)
kabel połączeniowy
telekomunikacyjny o
dwóch parach
Gniazdo D-SUB9 lub D-SUB25 do komputera
styk nr 2

styk nr 5

styk nr 3

styk nr 5

żyła "a" pary 1

żyła "b" pary 1

żyła "a" pary 2

żyła "b" pary 2

styk nr 2 gniazda D-SUB9

lub
styk nr 3 gniazda D-SUB25
styk nr 5 gniazda D-SUB9

lub styk nr 7 gniazda D-SUB25
styk nr 3 gniazda D-SUB9

lub styk nr 2 gniazda D-SUB25
styk nr 5 gniazda D-SUB9

lub styk nr 7 gniazda D-SUB25
Obok pokazano  schemat przedłużacza . Wykonanie z kabla parowanego (skrętki) powoduje zwiększenie odporności na zakłócenia. Długość połączenia pomiedzy R3 a komputerem nie powinna przekraczać 15 metrów.
Jako J1 należy wykorzystać wtyk D-SUB9 (męski), jako J2 gniazdo D-SUB9 (żeńskie).

W wypadku zastosowania jako J2 gniazda D-SUB25 przewód oryginalnie podłączony do:
  •  styku nr 2 należy podłączyć do styku nr 3 gniazda D-SUB25,
  •  styku nr 3 należy podłączyć do styku nr 2 gniazda D-SUB25,
  •  styku nr 5 należy podłączyć do styku nr 7 gniazda D-SUB25,
przedłużacz d-sub9 na d-sub9


Podłączenie do komputera poprzez złącze szeregowe RS232.

W opakowaniu z modelami R3AT, R3ATM, R3ATB, R3ATALL, R3ATMALL i R3ATBALL dołączony jest kabel o długości ok 1,5m do podłączenia do komputera. Kabel z jednej strony zakończony jest wtykiem RJ45 (o ośmiu stykach) który wkładamy do bufora R3, z drugiej strony posiada wtyczkę D-SUB9 do podłączenia komputera. Na tylnej ściance komputera należy odszukać gniazdo portu szeregowego (najczęściej oznaczone symbolem IOIO). W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę sprawdzić w instrukcji komputera lub porozumieć się z jego dostawcą. Gdy brak takiego złącza należy użyć innego modelu bufora np. ze złączem USB. W wypadku gdy złącze portu szeregowego RS232 jest innego rozmiaru: D-SUB 25, postepujemy według opisu w: Przejściówka 9/25 , kabel do komputera (KPC).
Gdy kabel ma niewystarczającą długość proszę postąpić wg. opisu: Przedłużacz kabla KPC (do komputera).

Podłączenie do komputera poprzez złącze szeregowe USB.

W opakowaniu z modelami R3ATUSB,R3ATMUSB, R3ATBUSB, R3ATALL, R3ATMALL i R3ATBALL znajduje się kabel USB A-B o długości ok 1,8m. Wtyk A kabla podłączamy do gniazda USB komputera (prosimy sprawdzić w instrukcji komputera lub u dostawcy komputera), wtyk B kabla do bufora. Komputer odnajdzie nowe urządzenie do którego należy zainstalować sterowniki według instrukcji instalacji.
W przpadku gdy długość dostarczonego kabla jest nie jest wystarczająca proponujemy zamienić bufor na inny typ. Nie polecamy dłuższych kabli USB.

Podłączenie do komputera poprzez złącze szeregowe RS485.

W modelach R3AT485, R3ATM485, R3ATB485R3ATALL, R3ATMALL i R3ATBALL oprócz bufora w opakowaniu znajduje się konwerter RS485 na USB, dlatego też modele te podłącza się w komputerze do gniazda USB.
kabel pomiędzy R3 a konwerterem zakończony jest wtykami RJ45.
Do połączenia można wykorzystać sieć strukturalną.

Konwerter podłącza się załączonym kablem USB A-B o długości ok. 1,8m. Zasilanie konwertera pobierane jest z komputera poprzez USB.

3. Podłączenie do centrali abonenckiej.

Do każdego z buforów R3 dodano kabel służący do podłączenia do portu SMDR centrali abonenckiej (PABX). Kabel oznaczony jest symbolem KPBX. Kabel z jednej strony podłączanej do R3 zakończony jest wtykiem  RJ11 6p4c, a z drugiej podłączanej do PABX, zależnie od wersji:
Miejsce zamontowania gniazda SMDR w centrali abonenckiej należy odszukać w instrukcji centrali, lub skonsultować się z dostawcą centrali.

Co zrobić gdy:


W centrali gniazdo SMDR jest typu D-SUB25 (męskie)
1. Zamówić bufor z kablem KPBX25. 2. Zastosować przejściówkę D-SUB9 (męską) na D-SUB25 (żeńską) . 3. Wykonać przejściówkę.
W centrali gniazdo SMDR jest typu nieopisanego w niniejszej instrukcji
Posługując się instrukcją centrali wykonać odpowiednią przejściówkę.

Kabel do centrali abonenckiej KPBX.

Kabel KPBX9
Wtyk RJ11 6p4c do bufora
Gniazdo D-SUB9 (żeńskie) do portu SMDR centrali
Nazwa sygnału
styk nr 2
styk nr 3
TxD (SD)
styk nr 3
styk nr 2
RxD (RD)
styk nr 4
styk nr 6 i połączony z nim styk nr 8
DSR (DR) i  CTS (CS)
styk nr 5
styk nr 5
masa sygnałowa

Kabel KPBX25
Wtyk RJ11 6p4c do bufora
Gniazdo D-SUB25 (żeńskie) do portu SMDR centrali
Nazwa sygnału
styk nr 2
styk nr 2
TxD (SD)
styk nr 3
styk nr 3
RxD (RD)
styk nr 4
styk nr 6 i połączony z nim styk nr 5
DSR (DR) i  CTS (CS)
styk nr 5
styk nr 7
masa sygnałowa
kabel KPBX25

Schematy przejściówek D-SUB9 na D-SUB25 i odwrotnie.


D-SUB9
D-SUB25
styk nr 2
styk nr 3
styk nr 3
styk nr 2
styk nr 5
styk nr 7
styk nr 6
styk nr 6
styk nr 8
styk nr 5

Przejściówka D-SUB25 na D-SUB9 ma identyczny schemat połączeń jak przejściówka D-SUB9 na D-SUB25, należy tylko odpowiednio zastosować gniazda i wtyki:
D-SUB9 na
D-SUB25
D-SUB25 na
D-SUB9
wtyk (męski)
gniazdo (żenski)
wtyk (męski)
gniazdo (żeński)

W handlu można nabyć gotowe przejściówki, należy zwrócić uwage na właściwe dopasowanie złącz.
przejściówka D-SUB9 na D-SUB25 i odwrotnie dla kabla KPBX

4. Zasilanie.

Zasilanie bufora prądem stałym o wartości od 12V do 25V. W żadnym wypadku nie może przekroczyć 40V. Prąd pobierany przy 12V jest poniżej 200mA.
Do zasilania z sieci prądu przemiennego należy zastosować zasilacz o napięciu wyjściowym niestabilizowanym 12V i wydajności prądowej nie mniej niż 300mA.
Zasilanie może odbywać się także z dowolnego innego źródła, np. z akumulatora itd.
biegunowość zasilania na gnieździe zasilania
Wtyk zasilania powinien mieć biegunowość taką jak na rysunku po lewej. Na styku środkowym: biegun ujemny.
UWAGI:
W tekście użyto zamiennie nazw DB9, DB25, D-SUB9 i D-SUB25, odpowiednio oznaczają one te same złącza.
Użyte nazwy wyrobów i firm są w tekście uzyte jako identyfikujące odpowiednie wyroby i firmy i są własnością tych firm.