Instrukcja instalacji sterowników USB

Dla buforów R3 współpracujacych poprzez port szeregowy USB należy zainstalować sterowniki w systemie operacyjnym.
UWAGA: niemożliwa jest praca na tym złączu w systemach operacyjnych WINDOWS 95 i NT. Systemy te nie wspierają USB.
  1. Oprogramowanie TELE 32 musi być już zainstalowane na komputerze, a komputer uruchomiony.
  2. Należy podłączyć kablem USB A- B bufor R3 do komputera.
  3. Podłączyc zasilanie bufora z zasilacza wtyczkowego. Bufor już działa - zasila się z portu USB.
  4. System operacyjny wykryje nowe urządzenie.
  5. Pojawi się okno wyboru w którym należy wskazać: "Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane)".
  6. W oknie lokalizacja plików sterownika należy wybrać "Określona lokalizacja".
  7. Następnie w oknie wskazywania miejsca z którego mają być pobrane sterowniki należy wskazać dysk i katalogi w których jest zainstalowany program TELE32. Domyślnie jest to "c:\program files\zt\tele32".
  8. Instalacja sterowników jest zakończona.

UWAGI:
W tekście użyto zamiennie nazw DB9, DB25, D-SUB9 i D-SUB25, odpowiednio oznaczają one te same złącza.
Użyte nazwy wyrobów i firm są w tekście uzyte jako identyfikujące odpowiednie wyroby i firmy i są własnością tych firm.