Instrukcja instalacji oprogramowania TELE32

Bufory rodziny R3 współpracują z dodawanym przez firmę ZETKOM oprogramowaniem TELE32. Oprogramowanie to służy do wszystkich operacji jakie są związane z instalacją i użytkowaniem systemu bilingowego.

Wymagania oprogramowania

System R3 z oprogramowaniem TELE32 wymaga komputera klawsy PC pracującego pod jednym z wymienionych systemów operacyjnych: WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS ME, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP i późniejszymi, produkcji firmy Microsoft. (patrz UWAGI).
Dla systemów WINDOWS NT i WINDOWS95 nie ma możliwości korzystania z połączenia poprzez port szeregowy USB.
Dodatkowo dla systemu WINDOWS 95 należy zainstalować poprawki systemu (WINSOCK2) z witryny firmy Microsoft.
Komputer musi spełniać wymagania odpowiednich systemów operacyjnych oraz posiadać wolne miejsce na twardym dysku (około 10MB). W wypadku nagrywania treści połączeń należy zarezerwować około 1GB dla programu z danymi.
Należy również zarezerwować odpowiedni interfejs do współpracy z buforem:

Instalacja oprogramowania

Instalację oprogramowania przeprowadza się z załączonego nośnika lub z pliku pobranego z witryny www firmy ZETKOM.
W wypadku pliku należy uruchomić plik setup.exe . Zostanie uruchomiony program który poprowadzi nas przez instalację.
Najważniejszym wyborem w trakcie instalacji jest wyznaczenie miejsca (na dysku twardym) w którym program umieści swoje pliki. Standardowo jest to katalog c:\program files\zt\tele32.
UWAGA:
Program nie może być instalowany na wcześniejszych wersjach. Poprzednią instalację należy odinstalować korzystając z usług systemu operacyjnego. Wszystkie dane i konfigurację którą chcemy zachować należy wyeksportować z poprzedniej instalacji, a następnie korzystając z opcji importu programu TELE32, zaimportować w nowo zainstalowanym oprogramowaniu.
Niemożliwe jest importowanie z wersji nowszej do starszej.

Instalacja sterowników USB

Dla wersji korzystajacych z podłączenia poprzez port USB, należy zainstalować sterowniki - opis.

Przeniesienie instalacji na nowy dysk

W wypadku gdy program z całą zawartością należy przenieść (np. na wskutek uszkodzenia twardego dysku, reinstalacji systemu operacyjnego itp.) nie jest  konieczna ponowna instalacja. Przed przeniesieniem należy skopiować cały katalog z programem i danymi, i dokonać kopiowania na docelowy dysk. Należy zachować tylko oryginalną ścieżkę dostępu do katalogu (np. fabrycznie jest to c:\program files\zt\tele32). Konieczne bedzie również utworzenie w menu start lub na pulpicie skrótu w celu wygodnego uruchamiania programu.
UWAGI:
Użyte nazwy wyrobów i firm są w tekście uzyte jako identyfikujące odpowiednie wyroby i firmy i są własnością tych firm.