Opis użytkowania i instalacji R3ATB.

Rejatrator w wersji ATB jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD lub MMC. Karty pamięci mogą być pojemności od 16MB do 1GB. Dla karty pojemności 16MB ilość zapamietanych rozmów wynosi około pół miliona. Dokładnej ilości nie mozna podać z powodu różnej ilości pamięci dla zapisywalnych danych.

Jako pierwszą czynność należy dokonać wszystkich ustawień, podłączeń jak dla wersji R3AT.

Wkładanie karty pamięci do rejestratoraKartę wkładamy tak aby styki nie były widoczne gdy patrzymy na rejestrator od góry (na górze widoczne są diody świecące).
Przy prawidłowym włozeniu rejestrator potwierdzi kontakt z kartą krótką serią przerywanych sygnałów. Gdy karta jest nowa, rejestrator zgłosi konieczność formatowania nieustającym przerywanym sygnałem. Należy wejść w tryb ustawiania R3AT.
Kartę można wkładać i wyjmować przy włączonym zasilaniu. Wyjątkowo nie należy wyjmować karty gdy dane przepisywane są z bufora rejestratora! Stan ten jest sygnalizowany stukaniem i naprzemiennym świeceniem na zielono i czerwono diody świecącej.

Ustawienia i formatowanie karty pamięci

Należy Wejść w tryb instalatora. następnie wejść w ustawianie R3. 

Na ekranie ustawiania R3 kliknąć na symbol karty pamięci z lewej strony rysunku rejestratora.

Wyświetli się ekran widoczny po lewej stronie.
Klawiszem dokonuje się formatowania karty. Typ i nazwa są danymi odczytanymi z karty. Pojemność różni się od tej opisanej na karcie. Powodem są przestrzenie zajęte przez producenta karty na korekcję błędów.
Pozycja wolne określa pojemność dla rekordów z centrali.

Odczytywanie rejestratora

Odczyt można dokonywać na dwa sposoby:
  1. W sposób właściwy dla wersji: przez kabel, modem czy ethernet. Nie zalecany z powodu długiego czasu odczytu.
  2. Wyjmując kartę pamięci z rejestratora i umieszczając ją w czytniku komputera.
Komputer dla sposobu drugiego musi być wyposażony w czytnik kart pamięci MMC/SD. Czytnik nie jest przedmiotem dostawy R3ATB.
Oczywiście w każdym z wybranych sposobów odczytu należy dokonać odpowiednich podłączeń i ustawień opisanych w odpowiednich instrukcjach R3AT.
W komputerze który będzie odczytywał rejestrację z karty pamięci, należy zainstalować program TELE32. Następnie przekopiować konfigurację z komputera którym dokonywano ustawień R3AT , poprzez eksportuj, importuj konfigurację np. na dyskietce, do komputera na którym będą odczytywane karty.
Należy Wejść w tryb instalatora. następnie wejść w ustawianie R3.

Wybrać Połączenie: Karta.
Na ekranie wyswietli się również instrukcja.
Zatwierdzamy klawiszem OK.
Odczytu karty, po włożeniu jej do czytnika zainstalowanego i działającego w komputerze, dokonuje się ikoną na głównym ekranie programu TELE32.