Pytania i odpowiedzi-telekom - ZETKOM

Zetkom
Zetkom
Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi-telekom

Produkty
Jak skorzystać z pomocy serwisu w czasie instalacji?
Brakuje nam doświadczenia, mamy gorszy dzień czy cokolwiek innego.  Chcemy skorzystać z pomocy serwisu. Zamiast wielogodzinnych rozmów przez  telefon, a czasami niepotrzebnych nerwów, proponuję skuteczny sposób:
 • uruchamiamy zdalny dostęp: zdalny pulpit, VNC, Team viewer  itp. Jeśli dany komputer klienta na którym mamy coś zainstalować jest  tak tajny że nie chce on pozwolić na ten czyn, patrz na sam spód tego  wpisu.
 • dzwonimy do serwisu: 618358600 (W godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku, chyba że mamy umowę to przez 24h).
 • załatwiamy sprawę szybko i w miarę bezboleśnie. W miarę bo czasami problem wymaga interwencji lokalnego informatyka itd.
A co gdy komputer klienta jest "tajny" i nie pozwala na zdalne połączenie?
 • Używamy własnego komputera, instalujemy na nim wszystko.  Oczywiście robimy to u klienta aby linie, USB i tym podobne było  podłączone. Połączenie sieciowe albo od "klienta" albo poprzez sieć  mobilną.
 • Starajmy się dowiedzieć gdzie na komputerze klienta wyląduje  cała instalacja. Na własnym komputerze, w miarę możliwości, instalujmy  na tych samych dyskach i folderach.
 • Udostępniamy komputer serwisowi, wspólnie instalujemy.
 • Przenosimy instalację na komputer klienta. jeśli śa te same  dyski i foldery oszczędzamy trochę czasu. trzeba przeadresować USB,  porty szeregowe i inne sprzętowe różnice.
Mam problem bo rok 2020 w bilingach programu Tele32 jest wyświetlany jako rok 2000.
1. Łatka z działu produkty/serwis:
UWAGA: nie działa pod XP. Jeśli go posiadasz nie wgrywaj tych poprawek. Odpowiadając na liczne pytania: nie jesteśmy w stanie wygenerować programu dla XP gdyż narzędzia przez nas posiadane już nie mogą tego zrobić!
UWAGA: tylko dla programów od wersji 11.3. Gdy masz starszy program, patrz na punkt 2 tej notatki.
Dwie wersje, dla SO 32 i 64 bitowych. Używamy tylko odpowiednich do posiadanego systemu operacyjnego. Pliki wgrać w miejsce poprzednich.
Dla R3 wystarczy tylko Tele32.exe.
Gdy program pracował jako usługa systemowa (dla R4) należy otworzyć ustawienia systemu: usługi (np. poprzez wpisanie do szukaj menu windows słowa:
usługi) i zatrzymać usługi serwer zetkom i vreg. Po przekopiowaniu plików usługi uruchamiamy.

2. Gdy masz starszy program niż 11.3 to:
uruchom stary program.
   wyeksportować rejestrację.
   Spisać ręcznie ustawienia.
   Pobrać nową wersję 11.
   Zainstalować nie w proponowanych katalogach, nie na starym programie, lecz w nowo stworzonym. Proszę zwrócić uwagę że są dwa miejsca do podania folderów: program i dane. Najlepiej użyć dla obu tego samego folderu.
   Ustawienia zrobić z notatek, logowanie: instalator, hasło: 1234.
   Rejestrację zaimportować z archiwum, należy być zalogowanym jako instalator.
Instalacja -  błędy powodujące niemożność zainstalowania - nieprawidłowe uruchamianie  - nieoczekiwane komunikaty o błędach parzystości, niekompletności itd.
W czasie instalacji należy posiadać odpowiednie uprawnienia do kont  użytkowników, należy pamiętać że brak takich uprawnień powoduje  niezapisanie plików programu na twardym dysku komputera i w następstwie  komunikaty o nieprawidłowym uruchamianiu się programu. Pliki  instalacyjne pobrane z naszego serwera są sprawdzone podczas instalacji  na systemach od XP do 10 włącznie.
Innym powodem nieprawidłowego zainstalowania programu jest program  antywirusowy chroniący foldery C:\ProgramData\ i C:\Program Files  (x86)\. Należy zmienić ustawienia anty wirusa lub go   skutecznie zdezaktywować. Rozwiązaniem może być instalacja programu Tele do folderu do którego mamy uprawnienia.
  pamiętajmy również o instalacji programu z konta użytkownika który będzie go uruchamiał!
Antywirus informuje o niebezpieczeństwie pobierania plików z naszego serwera
Nasze programy pobierane są tysiące razy w ciągu roku.    Są sprawdzone i bezpieczne!
Automatyczny odczyt nowej rejestracji
Aby po uruchomieniu program Tele32 automatycznie odczytywał nową rejestrację musimy stworzyć makro odczytu.
1. Otwieramy menu   Makrorozkazy, Makro edytor.
2. Z ikonek (funkcja ikonek wyświetla się po "najechaniu na nie myszą') wybieramy   Nowe makro.
3. Wpisujemy w edytorze rozkazy   read_new i w następnej linii   makro_end
4. Zapisujemy ikonką Zapis, wybieramy nazwę np.   Start.
5. Zalogować się jako instalator.
6. Z menu wybrać   Konfiguracja, Ustawienia kliknąć klawisz   Program Tele.
7. Wybrać zakładkę   Makra i pluginy, w linii   Makro Autostartu kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać   Zarejestruj...
8. Wskazać i zatwierdzić makro które stworzyliśmy:   Start
Gotowe
od tej pory każde uruchomienie Tele32 spowoduje na starcie odczyt rejestratora.
Odczyt ustawień R3AT z dysku komputera a nie z urządzenia. Wymiana R3AT na inny.
Gdy wchodzimy w ustawienia R3AT, program korzysta z ustawień zapisanych w  urządzeniu. Jeśli chcemy aby ustawienia zostały odczytane z dysku  komputera należy przed kliknięciem klawisza na ekranie   Rejestrator R3 wcisnąć i przytrzymać na klawiaturze klawisz SHIFT.
Nastąpiło uszkodzenie plików na dysku. program nie chce się uruchomić lub nie odczytuje lub odczytuje błędnie dane.
Zabezpieczyć dotychczasowe pliki. należy pamiętać że oprócz plików programu znajdujących się w   Program files\zt.... , zależnie od   wyboru w momencie instalacji pliki z danymi programu   mogą znajdować się w folderze   Program data\zt... Ten folder jest normalnie niewidoczny!
Następnie usuwamy pliki starego programu i danych i instalujemy  program o tej samej wersji. Instalujemy rejestrator - korzystamy z opisu  powyżej:   Odczyt ustawień R3AT z dysku komputera a nie z urządzenia. Wymiana R3AT na inny. Wybieramy taryfy i prefiksy, jeśli w starym programie były uzywane specyficzne to je przenosimy do nowego.
Teraz odzyskanie rejestracji: wybieramy   rejestracja, import rozmów wybieramy typ RAW i wskazujemy pliki ze starego programu: Buf_(rok)_(miesiąc)N.R3PP w plikach tych są przetrzymywane dane odczytywane w danym miesiącu. Powtarzamy tą procedurę dla każdego miesiąca który odzyskujemy.

Można zamówić u nas usługę odzyskiwania danych. W tym celu należy  zapisać wszystkie pliki do archiwum np. ZIP i ze zleceniem wysłać do nas  majlem.
Centrala wysyła informacje o rozmowach poprzez LAN
Dwa rozwiązania: albo użyjemy R3VREG albo zestawu R3At z R3IP. Pierwsze  rozwiązanie wymaga stale włączonego komputera (nie zalecam instalacji na  serwerach), drugie gromadzi dane w buforze R3AT.
1 Wersja.
Przeniesienie systemu nagrywania na nowy komputer.
UWAGA: po pierwsze należy sprawdzić czy posiadane R4 pracuje z systemami 64 bitowymi (nie jest istotna wersja Wndowsa: XP czy też 10), jeśli nie współpracuje, należy zastosować system operacyjny 32 bitowy lub wymienić kartę USB w R4.

1. Podłączamy nagrywarkę 4 do nowego komputera. Instalujemy drivery. Dla starszych R4 znajdują sie w zainstalowanym oprogramowaniu. Dla nowszych pozwalamy na znalezienie driverów w sieci.
3. Instalujemy na nowym komputerze nowe oprogramowanie Tele32 w wersji do nagrywarki R4 (wybór po uruchomieniu Setup.exe, pobranie pliku). Proponuję zainstalować program w specjalnie utworzonym folderze, bezpośrednio na np. dysku "C:", (instalacja domyślnie proponuje dwa foldery "program files" i "program data"). Oprócz tego program tworzy foldery do nagrań i te możemy zgodzić się na propozycje instalatora lub podac osobne własne foldery.
4. Dokonujemy ustawień w Netzet.exe, zgodnie z potrzebami. Można ręcznie je skopiować ze starej instalacji. Instrukcja ustawień R4.
5. W starym komputerze w Tele32 eksportujemy nagranie, w nowym je importujemy.
Gotowe
2 Wersja.
Przeniesienie systemu nagrywania na nowy komputer (dla wersji Tele32 v11, starsze należy ponownie zainstalowac korzystając z najnowszego oprogramowania).
UWAGA: po pierwsze należy sprawdzić czy posiadane R4 pracuje z systemami 64 bitowymi (nie jest istotna wersja Wndowsa: XP czy też 10), jeśli nie współpracuje, należy zastosować system operacyjny 32 bitowy lub wymienić kartę USB w R4.

1. Analizujemy instalację na dotychczasowym komputerze, strukturę folderów:
 • instalacja dokonana w jednym folderze, plus katalogi z nagraniami ustawione w "Ustawienia systemu, Katalogi".
 • instalacja dokonana w wielu (np: "program files, zt, tele32" i "program data, itd" - uwaga jest to ukryty folder), plus katalogi z nagraniami ustawione w "Ustawienia systemu, Katalogi".
2. Instalujemy na nowym komputerze z pliku Setup.exe nowy program zgodnie ze strukturą folderów ustaloną w punkcie 1.
3. Z menu "Start" uruchamiamy szukaj i szukamy "Usługi - aplikacja". Tam znajdujemy "serwer zetkom" i ewentualnie "Vreg". Zatrzymujemy te usługi.
4. Kopiujemy dane według folderów.
5. Podłączamy nagrywarkę do nowego komputera. Instalujemy drivery. Dla starszych R4 znajdują sie w zainstalowanym oprogramowaniu. Dla nowszych pozwalamy na znalezienie driverów w sieci.
6. Jeśli system korzystał z usługi Vreg:
 • Nowy komputer musi posiadać gniazdo RS232, gdy brak instalujemy w nim kartę (lepiej) lub przejściówkę USB (gorzej).
 • Najłatwiej gdy będzie to numer portu taki sam jak w starym komputerze. Gdy nie zmieniamy numer portu w "Ustawieniach systemu, Bilingi, Rejestrator".
6. Uruchamiamy usługi.
7. Aktualizujemy port do którego jest dołączona R4 w "Ustawienia systemu, Podłączony sprzęt, Moduł nagrywania":
 • "Wyrejestruj moduł nagrywania".
 • "Wykryj".
 • "Podłącz przez USB"
Lub podłączamy R4 do gniazda USB które ma ten sam numer jak w starym komputerze.
8. Na zakładce "Ustawienia systemu" znajdujemy przyciski i kolejno nacistkamy "stop", "start".
Gotowe
Przeniesienie programu Tele32 pracującego z R3AT, R3+ na inny komputer lub po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego.
Opis dotyczy oprogramowania używanego do celów bilingowych z systemami R3. Powstał na wskutek licznych zapytań, jest najpoważniejszym tematem serwisowym.

Należy wykonać opisane czynności:
 
 1. Zabezpieczyć katalog z zainstalowanym programem i danymi, kopiując go na inny dysk lub na płytę CD/DVD.
    
 2. Zapisać pełną nazwę katalogu, zazwyczaj jest to   c:\program files\zt\tele32
 3. Na nowym komputerze (lub dysku twardym): zainstalować program TELE32 na dysku i katalogu jak dotychczasowy. Program najlepiej zainstalować z dostarczonej ze sprzętem płyty. Gdy jej brak to dla sprzętu R3+ wersję nie wyższą niż 9, a dla R3AT od 10 wzwyż.
 4. Przegrać ze zrobionego archiwum wszystkie pliki do nowo zainstalowanego programu. Gdy dokonujemy tego z CD/DVD należy pamiętać o dodatkowych czynnościach: zmianie atrybutu plików  "tylko do odczytu" na zapisywalny. Sposób: zaznaczamy wszystkie pliki, na dowolnym klikamy prawym klawiszem, wybieramy właściwości, odznaczamy "tylko do zapisu".
 5. W wypadku R3AT z interfejsem USB zainstalować na nowym  komputerze sterowniki USB, znajdują się one w katalogu z programem  Tele32.
 6. Gotowe, program będzie w wersji która została zarchiwizowana.
UWAGA: Jeśli chcemy przenieść na inny dysk lub katalog od  wersji 11 jest to możliwe (W punkcie "lokalizacja plików danych"  przeczytaj uwagi dla systemów 7, Vista i częściowe XP). program Tele32  zawiera pliki z danymi o lokalizacji. Wystarczy je skasować aby została  przyjęta lokalizacja plików danych taka sama jak pliku tele32.exe.
Pliki z lokalizacją to:
 • r3at_inf.r3p  -> lokalizacja danych programu Tele32,
 • r4_inf.r3p -> lokalizacja plików nagrywarki R4,
 • vreg_inf.r3p -> lokalizacja plików wirtualnego rejestratora R3-VREG.
Zwracam szczególną uwagę: procedura tylko do reinstalacji programu bez zmiany wersji oprogramowania.
Lokalizacja plików danych programu Tele32.
W czasie instalacji wszystko działa -> w czasie eksploatacji brak nowych danych.
Od wersji 11 programu Tele32, instalator zadaje pytanie: "Gdzie  przechowywać dane programu?". Domyślnie wskazuje na folder który jest  zalecany dla systemów operacyjnych 7, Vista i częściowo XP (dotyczy to  również serwerowych wersji tych SO). Zdarza się że osoba instalująca  Tele32 nie zna jakie są uprawnienia w SO. Efekt jest taki że w czasie  uruchamiania wszystko działa, a w czasie normalnej eksploatacji program  Tele32 nie pokazuje nowej rejestracji.

Powodem jest brak uprawnień do zapisu danych w folderze który  wskazany był w czasie instalacji. Należy sprawę uzgodnić z informatykiem  odpowiedzialnym za dany komputer lub poszukać takiego miejsca do  którego nasze (lub późniejszego użytkownika) uprawnienia pozwalają na  swobodny zapis danych.
Jeśli już zdarzyła nam się taka awaria, to zamiast ponownej  instalacji proszę zwrócić na opisany powyżej sposób z kasowaniem plików z  lokalizacją programu.
Proste przywrócenie konfiguracji całego systemu R4.
Po uruchomieniu systemu nagrywania zdarzają się przykre niespodzianki: awaria zasilania, ingerencja użytkownika zmieniająca ustawienia i  tym podobne.
Aby się od tego uchronić zabezpieczamy plik "Nagrywanie.R3P" (bądź w starszych systemach "Nagryw.R3P").
Gdy zajdzie konieczność odtworzenia konfiguracji, wgrywamy go do folderu programu, uprzednio usuwając folder "_Store".
Kliknięcie w Netzecie na klawisz "Stop" a następnie "Start", przywróci konfigurację z pliku "Nagrywanie.R3P".
Podnoszenie wersji programu Tele32 dla rejestratorów R3AT
Ze starej wersji należy wyeksportować rozmowy. Nową instalujemy w innym  folderze i rozmowy importujemy. Ustawienia R3AT są umieszczone w nim i  musimy uważać aby ich nie zamazać. Ustawienia rozliczania należy ustawić  na nowo. Jeśli posiadamy tablice taryf, prefiksów które stworzyliśmy,  należy je przekopiować z folderu starego programu i wpisać do folderu  nowego programu. oczywiście należy je wskazać w ustawieniach.
W programie Tele32 zamiast linii z rozmowami -> "czarny ekran"
Powodem jest uszkodzony plik konfig.r3p . Zawiera on ustawienia  wyświetlania. Najłatwiej przekopiować go z innego działającego programu  (można go w tym celu zainstalować na innym kompie). Zmianie ulegną co  najwyżej ustawienia wyświetlania. Proponujemy również, jeśli to możliwe,  wgranie nowej wersji Tele32, które posiadają dwie kopie tej  konfiguracji.
Zetkom
(c)2018
Wróć do spisu treści