Poniżej przedstawiono sposób podłączania linii telefonicznych do rejestratorów z odbiornikami zmiany polaryzacji żył rozmównych (R3+/N)

Dostarczany kabel jest dobry do wiekszosci central firmy Panasonic. W wypadku innego gniazda należy posłużyć się schematem przedstawionym poniżej w celu zmiany wtyku do centrali.
W wypadku central Panasonica KX-TD500 konieczne jest wycięcie przewodu dołączonego do styku 3 wtyku wkładanego do centrali. Istnienie tego przewodu powoduje zawieszanie się portu SMDR w w/w centrali.
 

Gdy istnieje potrzeba przedłużenia kabla, należy wykonać go jako przedłużacz pomiędzy R3+ a komputerem, zakończony z obu stron wtykami. Nie należy obcinać z oryginalnego kabla wtyku, uniemozliwi to sprawdzenie czy przyczyną niesprawnej komunikacji jest dorobiony kabel!


jako przewód do wykonania przedłużacza należy wykorzystać kabel ze skręconymi parami (YTSY, UTP, STP). Jeden przewód z pary przyłączamy do styku sygnałowego (styki złącza 2 i 3) a drugi do styków masy 5, w ten sposób wykorzystane zostaną dwie pary. W wypadku gdy kabel posiada ekran dołączamy go tylko w jednej wtyczce do styku 5.