Kontakt - ZETKOM

Zetkom
Zetkom
Przejdź do treści

Kontakt

Jesli masz pytania:Zakład Teleelektroniczny
Zetkom
ul. Saperska 21
61-494 Poznań
0618358600 zetkom+zetkom.com.pl
Dział księgowo - rachunkowy: Biuro doradcy podatkowego.

Oddział w Warszawie: 04-802 Warszawa   ul. Pajęcza 15

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Teleelektroniczny Zetkom
ul. Saperska 21
61-494 Poznań
618358600 zetkom+zetkom.com.pl

Twoje dane (adres majlowy) przetwarzamy w bezpieczny i zgodny z ich  przeznaczeniem sposób (czyli w celu odpowiedzi na Twoje pytanie).
Są  nam potrzebne do  komunikacji z Tobą. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas w celu zmian lub usunięcia.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
        Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Zakład Teleelektroniczny Zetkom ul. Saperska 21 61-494 Poznań (dalej używamy ,,Zetkom”).
        
        JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
        Z Zetkom można skontaktować się telefonicznie pod nr: 618358600 w drodze korespondencji elektronicznej mail: zetkom+zetkom.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
        
        JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?
Zetkom przetwarza dane: adres e-mail i podane w korespondencji.
        
        JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zetkom przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
        • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z korespondencji
        • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
        • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
        • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
        • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu  w celu odpowiedzi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
        • przesłania korespondencji w zakresie prowadzonej działalności na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z  art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną).
        
        KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?
        Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Zetkom. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Zetkom przy realizacji świadczeń.  Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.
        
        PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
        Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym   znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
• dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania.
        • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
        
        W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?
Zetkom zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
        
        JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
        Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Zetkom uprawnione są do domagania się od Zetkom dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Oprogramowanie oferowane (dostępne w tej witrynie) przez Zetkom służy do obsługi produkowanych przez Zetkom urządzeń. Oprogramowanie NIC nie wysyła do Zetkom  a Zetkom nie zbiera i nie przetwarza ŻADNYCH informacji!

Zetkom
(c)2018
Wróć do spisu treści